Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Anasayfa Yeni Ürünlerimiz Hesabınız Alışveriş Sepetiniz İletişim Bilgilerimiz
Derin Marin Shop: Ürünlerimiz Hakkında Bilgi Edinin, On-line Alışveriş Yapın Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri
Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Derin Marin Shop: Ürünlerimiz Hakkında Bilgi Edinin, On-line Alışveriş Yapın Derin Marin Shop: Ürünlerimiz Hakkında Bilgi Edinin, On-line Alışveriş Yapın Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri

Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri

Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri
 
Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri

Küçük Rüzgar Türbini Sistemleri

Küçük rüzgar türbini, genellikle şebekenin olmadığı ya da ulaştırmanın ekonomik olmadığı, ya da sorunlu olduğu yerlerde uygulanır. Şehir dışı yerleşimler, çiftlik evleri, telekomünikasyon aktarıcıları, radyo ve orman kuleleri, askeri tesisler, demiryolu sinyalizasyonu, balık çiftlikleri, seralar, maden ocakları, deniz vasıtaları ve bazı fabrikalarda küçük türbinler oldukça uygun kullanım alanları bulmaktadır.

Üretilen enerjinin depolanmasıyla güvenilir enerji sağlanır. Küçük türbinlerin güç değerleri, 0,05-50kW arasındadır. En fazla 4 adet hareketli parçadan oluşan bu tip türbinler bakımsız, ya da çok az bakımlı olarak tasarlanmışlardır. İşletme giderleri neredeyse yoktur. Her türlü çevre şartlarına dayanabilecek şekilde tasarlanırlar. Otomatik kontrol mekanizmaları, sistemi aşırı şarjdan koruyan kontrol sistemleri vardır ve ayrıca çok yüksek rüzgar hızlarında otomatik korunmalı dizayn edilmişlerdir.

Şebekeye elektrik enerjisinin verildiği büyük türbinlerin aksine, küçük türbinlerde bu sistem uygulanamaz. Akü şarjı esasına göre çalışan küçük türbinlerle, üretilen enerji, ihtiyaca göre seçilen akü bankasına şarj edilerek kullanılır. Güçleri 200W ile 20kW arasındadır. Bu güç değerleri, türbinin maksimum hızda dönmesi durumundaki gücü gösterir. Daha düşük hızlarda ise türbin elektrik üretmeyi daha düşük bir güçte sürdürür. Akü bankasının yeterli seviyede seçilmesi durumunda depolanmış enerji ihtiyaç duyulan güçte aküden çekilebilir.

Rüzgar türbini jeneratörünün çıkışına bağlanan elektronik şarj kontrol ünitesi ile AC çıkışı, DC'ye çevrilerek aküler şarj edilir. 500W'dan küçük türbinlerde bu ünite türbinin içine monte edilmiş olarak bulunur. Elektronik şarj kontrol ünitesi aküleri aşırı şarjdan korur. Bunun için akülerin tam dolu olması durumunda rüzgar hala esmeye ve türbini döndürmeye devam ediyorsa, türbinden gelen fazla enerji yük direncine aktarılır. Bu direnç hava ısıtan bir dirençtir. İsteğe bağlı olarak aynı değerlerde su ısıtan dirençler de kullanılabilir.

Gerekli olan akü bankası sistemin kurulduğu yerin şartlarına bağlıdır. Akülerin uzun ömürlü olmaları için şarj akımı, akü kapasitesinin %10'undan fazla olmamalıdır. Örneğin 400Ah bir akü bankası 60A'in üzerinde bir akımla şarj edilmemelidir. Ayrıca, kapasitenin %35'inin altına inecek kadar da aküler boşaltılmamalıdır (1.75V/hücre). Akü bankasının büyüklüğü, rüzgarsız geçecek 3-5 güne yetecek kadar olmalıdır. Bunun için günlük harcama miktarının iyi belirlenmesi ve seçimin buna göre yapılması gerekir. Daha az enerji harcayan cihazlar, örneğin elektronik dengeli ampuller kullanılarak güç ihtiyacının azaltılıp azaltılamayacağı değerlendirilmelidir.

Alternatif akım (AC) yükler için uygun kapasitede bir invertöre gerek vardır. Piyasada mevcut olan invertörler genel olarak, 12, 24, 48, 96 ya da 120 V/DC girişlidir. İnvertörün gücü devamlı ihtiyaç duyulacak maksimum güç kadar olmalıdır. İnvertör kendi maksimum gücünün 2-3 katı kadar anlık güçleri karşılayabilmelidir. En ucuz invertörler sinüs benzeşimli dalga ile çalışırlar. Aşağı yukarı bütün ev aletleri bu dalga biçiminde elektrikle çalışır. Fakat bazı A sınıfı elektrikli ev aletlerinde tam sinüs şekline ihtiyaç duyulmaktadır. Üretilen enerji kıymetli olduğundan min %95 verimle çalışması gerekir.

Küçük rüzgar türbinü, çeşitli nedenlerle dizel sistemlerle birlikte kullanılabilir. Mevcut bir dizel jeneratör varsa, yakıt sarfiyatını azaltmak için böyle bir çözüme gidilebilir. Ya da rüzgar türbini ana ihtiyacı karşılamak için kullanılabilir; dizel jeneratör de arada bir devreye sokularak daha yüksek güç ihtiyaçlarında ya da düşük rüzgar zamanlarında sisteme destek olmak amacıyla kullanılabilir. Bazı tiplerde şarj regülatörü bu işlemi otomatik olarak da yapabilmektedir.

lkemizde henüz çok yeni ve tanınmamış bir kaynak olan rüzgar enerjisinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için konuyla ilgili tüm kişi, kuruluş ve örgütler ile medyaya ve devlete de büyük iş düşüyor. Özellikle yerli kaynak, malzeme, teknik bilgi ve işgücü kullanılarak üretilecek türbinler, iç pazarda olduğu kadar dış pazarlarda da rekabet edebilecek düzeyde olacaktır. Yakın gelecekte bu tip çalışmaların artmasıyla, büyük yerleşim birimlerinin elektriğini sağlayan, büyük türbinlerden oluşan rüzgar çiftliklerinin kurulması orta ve büyük işletmelerin kendi enerji ihtiyaçlarını arazilerine kuracakları rüzgar türbinleri ile sağlaması Türkiye'nin enerji darboğazından kendi çabalarıyla kurtulup enerji ihraç eden bir ülke konumuna gelmesine yardımcı olacaktır.

 

Ana Sayfaya Geri Dön
Rüzgar Türbini Sistemi Kurmak İçin İhtiyacınız Olan Tüm Komponentleri
Derin Marin SHOP'ta bulabilirsiniz.

Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbünü Satış

Rüzgar Türbini Şarj Regülatörleri

Rüzgar Türbini Sistemleri İcin Aküler

Rüzgar Türbini Sistemleri İçin Invertörler

Rüzgar Türbini Sistemleri İçin Solar Kablolar
Rüzgar Türbini Ile Çalışan Dalgıç Pompalar
Rüzgar Türbini İle Çalışan Yeryüzü Su Pompaları
Rüzgar Türbini Sistemleri İçin Örnek Paket Ürünler
Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri

YENİLENEBİLİR ENEJİ KAYNAĞI: GÜNEŞ

Üreticilerimiz
Üreticilerimiz hakkında detaylı bilgiler

>>Daha detaylı bilgi...

Güneş Pili nden Elektrik Kazanımı
Güneş Pili nden Nasıl Elektrik Kazanılır?

>>Daha detaylı bilgi...

Güneş Pili nin Yapısı
Güneş Pili nin Yapısı ve Çalışması
>>Daha detaylı bilgi ..

Güneş Pili Sistemi
Güneş Pili Sistemlerinin Kurulumu
>>Daha detaylı bilgi...

Güneş Pili / Güneş Paneli Çeşitleri
Farklı Güneş Pili / Güneş Panellerinin Özellikleri
>>Daha detaylı bilgi ..

Ada Sistemi Nedir?
Hiçbir enerji kaynağının olmadığı yerlerde güneş enerjisi ile elektrik üretimi nasıl gerçekleşir? Güneş pili sistemlerini oluşturan komponentlerinin işlevi nedir?
>>Daha detaylı bilgi ..

Güneş Pili nin Kullanım Alanları
Güneş Pili nin Potansiyel Kullanım Alanları
>>Daha detaylı bilgi ..

Teknelerde Güneş Pili Kullanımı

Karavanlarda Güneş Pili Kullanımı

Tarımsal Sulamada Güneş Pili Kullanımı

Binalara Entegre Edilebilen Güneş Pili Sistemleri (BIPV) ile İlgili Gelişmeler
Dünya'da BIPV konusundaki gelişmeler
>>Daha detaylı bilgi ..


Greenpeace Enerji Devrimi
Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Rüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri
Derin Marin Yat Malzemeleri ve Çelik Halat: Güneş Pili, Rüzgar Türbini, Alternatif Enerji, Çelik Halat, 316 Kalite Marin, Opinel ÇakılarıDerin Marin Yat Malzemeleri ve Çelik Halat: Güneş Pili, Rüzgar Türbini, Alternatif Enerji, Çelik Halat, 316 Kalite Marin, Opinel ÇakılarıRüzgar Türbini Türkiye: Rüzgar Türbini, Rüzgar Türbini Teknolojileri, Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Derin Marin Yat Malzemeleri ve Çelik Halat, Bodrum, Muğla
Merkez Tel/fax: +90 252 3162704 Depo Tel: +90 252 3162703 GSM: +90 541 8555365
E-mail:info@derinmarin.com